AjankohtaistaUutisetKivijalkana positiivinen pedagogiikka

Kivijalkana positiivinen pedagogiikka

Uutiset
7.2.2020
Koulun terveyskirjasto
Koulun terveyskirjasto

Kyselin kevätlukukauden alkaessa yhdeksäsluokkalaisten toiveita terveystiedon tunteihin liittyen. Sama toive toistui jokaisessa opettamassani luokassa: tehdäänhän me läsnäoloharjoituksia. Näitä läsnäoloharjoituksiksi kutsumiani erilasia mindfulness- ja hiljentymisharjoituksia olemme tehneet seitsemännestä luokasta lähtien ihan jokaisella terveystiedon tunnilla ja oppilaat nauttivat niistä suuresti. Tietoisuustaitojen harjoittelun lukuisiin tutkittuihin hyötyihin perehtyneenä voin olla vähintäänkin tyytyväinen, että harjoitukset uppoavat. Ne ovat yksi tärkeä keino soveltaa positiivista pedagogiikkaa opetuksessani. Tietoinen läsnäolo, oppilaiden arvostava kohtaaminen ja iloisen, kiireettömän ilmapiirin vaaliminen luokassa ovat minulle tärkeimpiä positiivisen pedagogiikan "oppeja", joiden vaalimiseen olen harjaantunut ja joiden merkityksen oivaltaminen on antanut opettajan työlle ihan uuden merkityksen. Ja lisännyt työssä jaksamista huomattavasti.   

Positiivinen pedagogiikka ja sen menetelmät kumpuavat positiivisen psykologian tutkimuksesta. Keskeistä on mm. hyvän huomaaminen ja sanoittaminen, myönteisten tunteiden vahvistaminen ja hyvien ihmissuhteiden rakentamiseen keskittyminen. Pedagogiikan ytimessä on ajatus siitä, että oppilaiden hyvinvointi ja oppiminen kulkevat käsi kädessä: kun oppilas voi hyvin ja on myönteisessä tunnetilassa, myös oppiminen sujuu paremmin ja oppimistulokset ovat parempia.  Kasvatusfilosofiana positiivinen pedagogiikka on ennen kaikkea hyvään keskittyvä ja hyvää etsivä asenne. Tavoitteena on vahvistaa hyvinvointia silloin, kun elämä sujuu, mutta opettaa myös taitoja, joiden avulla lapset ja nuoret ovat vahvempia ja joustavampia selviytymään haasteista ja jaksamaan silloin, kun elämä on raskasta ja vaikeaa. Positiivisen pedagogiikan avulla on mahdollista opettaa ennaltaehkäiseviä mielenterveystaitoja kuten tunnetaitoja, omien vahvuuksien tunnistamista ja käyttämistä, ihmissuhdetaitoja jne.

Innostuin positiivisesta pedagogiikasta ja sen mahdollisuuksista opiskellessani positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelmassa. Oivalsin silloin, miten tärkeää opettajan on tulla tietoiseksi omasta hyvinvoinnistaan. Erilaisia hyvän ja onnellisen elämän taitoja, kuten vaikkapa kiitollisuutta tai resilienssiä eli psyykkistä joustavuutta, voi ja kannattaa harjoitella ja vahvistaa itsessään. Se on avain siihen, että pystyy opettamaan näitä taitoja myös oppilaille.  

Positiivinen pedagogiikka on minulle terveystiedon opetuksen punainen lanka – ei mitään sellaista minkä sovelluksia silloin tällöin käytän tai minkä parissa toisinaan puuhastelen, vaan kivijalka, jonka päälle opetukseni rakentuu ja jota toteutan tietoisesti ja systemaattisesti. Terveystiedon opetussuunnitelman puolesta positiivisen pedagogiikan soveltaminen on helppoa ja pystyn kytkemään päivittäiseen opetukseen erilaisten taitojen harjoittelua luontevasti. Esimerkiksi luonteenvahvuuksien tunnistaminen itsestä ja luokkakavereista ja niiden käyttämisen harjoitteleminen rakentavat oppilaiden itsetuntemusta ja vahvistavat oppilaiden välisiä suhteita, kun toisista opitaan huomaamaan hyviä puolia ja sanomaan niitä ääneen. Kehuminen ja kannustaminen ovat positiivisen pedagogiikan ydintä ja VIA-teoriaan perustuvat luonteenvahvuudet ovat helppo ja hyvä keino lähteä harjoittelemaan niitä yhdessä oppilaiden kanssa. Kun hyvä huomataan ja siitä puhutaan ääneen, se vahvistuu.  

Terveystiedon opettaminen on minusta tuntunut aina tärkeältä: asiat, joita tunneilla käsitellään ovat kautta linjan sellaisia, että niiden oppimisesta on nuorille hyötyä nyt ja tulevaisuudessa. Ravitsemus, lepo ja uni, liikunta, mielen hyvinvointi, ihmissuhteet - niiden merkitystä ei kukaan voi kiistää. Koen, että positiiviseen pedagogiikkaan perehtymisen myötä olen oppinut kohtaamaan oppilaat paremmin, kuuntelemaan tarkemmin ja olemaan päivittäisissä kohtaamisissa tietoisemmin läsnä.  Se on lisännyt myös omaa kokemustani siitä, että työ, jota teen on tärkeää ja merkityksellistä. Ja onhan se todettu tutkimuksissakin – jos vuorovaikutus ei luokassa toimi, mikään ei toimi riippumatta siitä millä menetelmillä ja materiaaleilla opetetaan.  

Lähes kaksikymmentä vuotta opettajan työtä tehneenä olen jo ehtinyt nähdä muutaman opetussuunnitelman ja monenlaisia innostuksia ja uutuusloikkia. Positiivisen pedagogiikan kohdalla tuntuu siltä, että periaatteiden toivoisi juurtuvan syvälle opettajiin ja opetuskulttuuriin ja sitä myöten mahdollistavan sen, että oppilaat oppisivat koulupolulla entistä parempia taitoja elää hyvää ja onnellista elämää. Ja että me opettajat osaisimme niitä systemaattisesti ja tietoisesti opettaa.  

Päivi Kärki 

Terveystiedon lehtori Pitkäkankaan koulu, Oulu  Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen kouluttaja 

Etsitkö luotettavaa tietoa terveydestä ja sairauksista?

Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä sekä sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Terveyskirjastossa on yli 10 000 asiantuntijoiden laatimaa artikkelia.

Käytämme evästeitä, jotta pystymme tarjoamaan parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sivustollamme. Voimme käyttää evästeitä myös markkinointiviestinnän kohdentamiseen. Jatkamalla sivustollemme hyväksyt evästeiden käytön.

Lisätietoja