Koulun terveyskirjastoSeksiSeksuaalisuuden monimuotoisuusSukupuolen moninaisuus ja seksuaalinen suuntautuneisuus

Sukupuolen moninaisuus ja seksuaalinen suuntautuneisuus

Seksuaalisuuden monimuotoisuus
5.9.2017
Tarja Santalahti

Sukupuolen moninaisuus

Sukupuolen moninaisuudella viitataan siihen, että sukupuoli on moninainen ilmiö, joka ei ole palautettavissa kahteen, toisilleen vastakkaiseen ja selvästi toisistaan erotettavaan sukupuoleen, vaan sukupuolen ilmenemismuodot ovat moninaisemmat. Aiheeseen liittyviä käsitteitä ovat:

Sukupuoli-identiteetti

Sukupuoli-identiteetti tarkoittaa ihmisen omaa kokemusta sukupuolestaan tai sitä, että kokee olevansa sukupuoleton.

Sukupuolen ilmaisu

Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan sitä, miten yksilö ilmaisee sukupuoltaan. Sukupuolen ilmaisu sisältää kaiken yksilön toiminnan ja käyttäytymisen, jolla hän ilmaisee itselleen ja muille olevansa nainen, mies tai jotain muuta.

Seksuaalinen identiteetti

Seksuaalinen identiteetti sisältää monia eri ulottuvuuksia, kuten tunnistetut seksuaaliset tarpeet, seksuaaliset arvot, seksuaalisen toiminnan mieltymykset ja ilmaisun tavat, seksuaalisen suuntautumisen ja kumppaniin liittyvät seksuaaliset mieltymykset. Toinen osa seksuaalista identiteettiä on sosiaalinen seksuaalinen identiteetti, jossa tärkeää on se, että ihminen kokee kuuluvansa ryhmään ja sen mukaiseen identiteettiin. Tämä on myös itsetunnon merkittävä osa.

Seksuaalinen identiteetti vakiintuu vasta varhaisaikuisuudessa, mutta suurimmalla osalla on jonkinasteinen käsitys seksuaalisesta identiteetistään nuoruusikään mennessä.

Seksuaalinen suuntautuminen

Seksuaalisessa suuntautumisessa henkilö kokee mielenkiintoa, halua sekä kiihottumisen tunnetta miehiä, naisia tai molempia kohtaan. Seksuaalinen suuntautuminen ei ole joko tai-ilmiö, vaan se asettuu jatkumolle, aivan kuten seksuaalinen identiteettikin. Kyse on seksuaalisen suuntautumisen joustavuudesta, jossa seksuaalisuutta tarkastellaan enemmän seksuaalisen halun ja mielenkiinnon näkökulmasta kuin seksuaalisen suuntautumisen tai seksuaali-identiteetin kautta.

Ihmiset elävät seksuaalielämäänsä hyvin eri tavoin ja ihmisellä on oikeus vapauteen valita oma seksuaalinen todellisuutensa, loukkaamatta kuitenkaan muiden oikeutta.

Seksuaalinen mielenkiinto ja halu voivat muuttua iän, itsevarmuuden ja elämänkokemuksen myötä. Ihminen voi joustaa seksuaalisessa suuntautumisessaan. Heteroseksuaalinen henkilö voi joustaa aikaisemmista heteroseksuaalisista suhteista esimerkiksi homoseksuaaliseen kanssakäymiseen. On aina muistettava, että ihmisen seksuaalinen suuntautuminen on yksilöllistä ja omaa seksuaalisuuden joustovaraa on hyvä tarkastella rauhassa. Nuorella täytyy olla mahdollisuus kasvurauhaan.

Seuraavissa videoissa Väestoliiton poikien puhelimen palvelun asiantuntija Anders Hulden kertoo sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuudesta, ja niihin liittyvistä eri käsitteistä.

Etsitkö luotettavaa tietoa terveydestä ja sairauksista?

Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä sekä sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Terveyskirjastossa on yli 10 000 asiantuntijoiden laatimaa artikkelia.

Käytämme evästeitä, jotta pystymme tarjoamaan parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sivustollamme. Voimme käyttää evästeitä myös markkinointiviestinnän kohdentamiseen. Jatkamalla sivustollemme hyväksyt evästeiden käytön.

Lisätietoja