Lukijalle

Seksuaalisuus eri kulttuureissa
5.11.2014
Pirkko Brusila

Seksuaalisuuteen liittyvät seikat ovat miltei kaikille ihmisille mitä yksityisimpiä ja herkimpiä asioita, joihin liittyvät asenteet omaksutaan lapsuudesta alkaen ympärillä vallitsevan kulttuurin tai uskonnollisen suuntauksen mukaisesti. Uskonnoille on kautta ihmiskunnan historian ollut ominaista pyrkimys ohjata ja säädellä ihmisten käyttäytymistä, perimmäisenä tarkoituksena suojella yksilöitä ja yhteisöjä rajattomuuden seuraamuksilta. Seksuaalisuuden viettivoima on nähty ilman tiukkoja säädöksiä yhteisöä vaarantavana, ja eritoten naisen seksuaalisuutta on pyritty tiukasti kontrolloimaan.

Suomi on nopeasti muuttunut monikulttuuriseksi maaksi. Täällä on arviolta 150 000–180 000 maahanmuuttajaa 150 eri maasta. Kouluissa puhutaan päivittäin viittäkymmentä eri kieltä. Niille, jotka haluavat jäädä osaksi suomalaista yhteiskuntaa, tarjotaan kotouttamisohjelmia, ja heiltä odotetaan suomalaisen kulttuurin omaksumista ja siihen sopeutumista. Kaikilla ei ole kuitenkaan mahdollisuutta tai edes edellytyksiä vaikkapa esimerkiksi lukutaidottomuuden vuoksi osallistua ohjelmiin, mutta silti he joutuvat turvautumaan yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin kuten terveydenhuoltoon.

Lääkäreillä ja sairaanhoitajilla on kaikissa kulttuureissa erityisoikeus lähestyä potilasta myös hyvin intiimeissä asioissa. Terveydenhuollon eettisiin lähtökohtiin kuuluu kohdella kaikkia tasavertaisesti ja kunnioittavasti. Tahattomasti tietämättömyyttä tai ajattelemattomuutta saatetaan kuitenkin toimia toisesta kulttuurista tullutta hoidettaessa loukkaavasti tai suorastaan nöyryyttävästi, jolloin hyvän hoitosuhteen mahdollisuudet menetetään. Kommunikaatiovaikeuksissakin hienotunteinen ja potilaan kulttuurilähtökohtia kunnioittava lähestyminen rakentaa siltaa kulttuurirajojen yli ja edesauttaa hoitomyöntyvyyttä Ei voitane liikaa korostaa sitä, että terveydenhuollon ammattilaisen kunnioittava ja arvostava kohtaaminen potilaan kanssa tukee aina tämän itsetuntoa.

Kaikissa uskonnoissa ja kulttuureissa on niin monia yksilöllisiä asenteita ja piirteitä kuin on yksilöitäkin. Tämän kirjan tarkoituksena ei ole saada koottua kattavaa tietomäärää kaikista maailman uskontokulttuureista, joiden edustajia maassamme saattaa olla. Kantaväestöönkin kuuluvista, varsin tiukkalinjaisista suomalaisista vähemmistöistä on ulkopuolisilla kovin vähän tietoa. Toivon, ettei kukaan kuitenkaan pahoittaisi mieltään jonkin itselleen tärkeän ryhmän poisjäämisestä.

Tämän kirjan jokainen kirjoittaja on omalla persoonallisella tyylillään kuvannut käsittelemäänsä uskontoa tai kulttuuria. Kirjoittajiksi on kutsuttu hyvin eritaustaisia henkilöitä, joilla on myös erilaisia lähestymistapoja teemaan. Mukana on uskontotieteilijöitä, lääkäreitä ja pappeja tai muutoin oman kulttuurinsa tuntevia henkilöitä. Islamin maailmaan on perehdytty paitsi tutkijan myös muslimilääkärin ammatillisesta näkökulmasta. Tyttöjen ympärileikkausta pohtii kyseisen kulttuurin keskuudesta kotoisin oleva lääkäri. Kotoisalle luterilaisuudelle on hieman muista poiketen annettu pohdittavaksi, miten oma valtakirkkomme asennoituu seksuaalisuuskysymyksiin esimerkiksi tukipalveluja järjestämällä. Seurakunnat ovat lähellä ihmisiä, ja apua tarvitsevat voivat ilman uskonnollista orientaatiota hakeutua seurakuntien tarjoaman avun piiriin.

Kirjan tarkoitus on valottaa lukijoille Suomessa elävien kulttuurien ja uskontojen edustajien elämään liittyviä asenteita, sopivaisuussäädöksiä, kieltoja ja tabuja liittyen intimiteettiin, seksuaalisuuteen ja yksityisyyteen. Kirjan toivoisi kuluvan eritoten terveydenhuollon ammattilaisten käsissä mutta myös koulun, nuorisotyön, sosiaalialan sekä virkavallan edustajien käytössä. Kirja pyrkii antamaan tietoa Suomessa asuvia vähemmistöjä koskevissa intiimeissä asioissa, jotta heidät osattaisiin kohdata riittävän hienotunteisesti ja kunnioittavasti. Mitä paremmin ja kokonaisvaltaisemmin osaamme huomioida toisiamme, sitä helpommaksi työskentely muodostuu, ja ongelmiinsa apua tarvitsevat tulevat autetuiksi. Kulttuurien kirjo on rikkaus.

Helsingissä elokuussa 2008

Pirkko Brusila

Etsitkö luotettavaa tietoa terveydestä ja sairauksista?

Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä sekä sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Terveyskirjastossa on yli 10 000 asiantuntijoiden laatimaa artikkelia.

Käytämme evästeitä, jotta pystymme tarjoamaan parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sivustollamme. Voimme käyttää evästeitä myös markkinointiviestinnän kohdentamiseen. Jatkamalla sivustollemme hyväksyt evästeiden käytön.

Lisätietoja