Koulun terveyskirjastoOpettajalle ja opiskeluhuollolleOpetuspaketti – UniKoulun terveyskirjaston opetuspaketit: Terveystottumukset/uni

Koulun terveyskirjaston opetuspaketit: Terveystottumukset/uni

Opetuspaketti – Uni
10.11.2014
Pirjo Orkovaara

1) Aihe, Uni terveyden ja oppimisen näkökulmasta

2) Terveystiedon opetussuunnitelman kohdat vuosiluokilla 7-9 POPS 2014, joihin tämän aiheen tavoitteet ja keskeiset sisällöt perustuvat

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti.

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien arvojen ja asenteiden sekä kehon ja mielen viestien tunnistamista ja tunnistamaan ja säätelemään käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan tukevia tekijöitä

T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti

T6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä

T10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle sekä kuvaamaan terveyspalvelujen asianmukaista käyttöä

Sisältöalueet

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy:

Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi ja uni.

3) Luokka-aste suositus:

7–9

4) Aktivoivia kysymyksiä oppilaille:

Alla olevia kysymyksiä voi hyödyntää monella tapaa.

 1. Ilmiö / pienoistutkimus
  1. Kysymyksiä voidaan lähteä selvittämään ilmiönä tai pienen tutkimuksen tapaan, jolloin oppilaat etsivät tietoja koulun terveyskirjastosta teeman tai hakutoiminnan kautta. Kysymyksiin liittyy myös vinkkilinkkejä, joita voi antaa niille oppilaille, joiden tiedonhankinta ei etene tavoitteen mukaisesti.
 2. Portfolio / parityö
  1. Kysymykset voi myös jakaa oppilaille portfolioaiheiksi, jolloin on tarkoitus kerätä erilaista materiaalia esim. sähköiseen materiaalisalkkuun. Koulun terveyskirjasto on tällöin faktatiedon lähde yhdessä oppikirjan kanssa. Materiaalin monipuolisuutta kannattaa korostaa ja kannustaa oppilaita tiedon ja materiaalin hakuun myös omasta yhteisöstään. Yhtenä osana portfoliota voi olla myös tiedon jakaminen omalle ryhmälle käsin tehtynä tai digitaalisessa muodossa
 3. Huoltajia osallistava tehtävä
  1. Nukkumiseen ja uneen liittyvät kysymykset ovat yksi eniten vanhempia huolettava aihealue. Oppilasta ja hänen huoltajaansa voidaan kannustaa etsimään tietoa koulusta annettuun ”Tehdään yhdessä tehtävään”
 4. Oppilaan tietojen arviointi
  1. Kysymyksiä voidaan hyödyntää myös kokeen tai suullisessa tietojen testauksessa. Ne sopivat myös ryhmäkokeen aiheiksi.
7–8 vuosiluokka8–9 vuosiluokka
Nukkuvatko nuoret tarpeeksi?Mistä tietää, että on nukkunut riittävästi?
Miksi ihmisen pitää nukkua?Väheneekö unen tarve kun täyttää 18 vuotta?
Mitä unen ja nukkumisen aikana tapahtuu?Voiko unen määrää vähentää?
Mitä väsyminen tarkoittaa?Selitä nukkumisen ja oppimisen välisiä yhteyksiä
Mitä univaje tarkoittaa?Mitä aivoissa tapahtuu nukkumisen aikana?
Miksi en saa illalla unta?Mitä tarkoittaa unisykli ja unen eri vaiheet?
Mikä auttaa nukahtamaan paremmin?Kuinka nukkuminen vaikuttaa terveyteen?
Miten vuorokausirytmi liittyy nukkumiseen?Miten kuorsaaminen voi heikentää terveyttä?
Miksi väsyneenä on vaikeampaa pärjätä koulussa?Heikentääkö myöhäinen nukkumaanmenoaika terveyttä?
Miksi ihmiset näkevät unia?Kuinka unirytmiä voi siirtää?
Mitä unitutkimus tarkoittaa?Miksi valvominen ja unettomuus on vaarallista?
Milloin painajaiset ovat vaarallisia?Kuinka nukkuminen vahvistaa fyysistä ja psykososiaalista terveyttä?
Mikä on jet lag?Kuinka unettomuutta voidaan hoitaa?
Oma kysymys:Vertaile univajetta ja unettomuutta toisiinsa.
Oma kysymys:Oma kysymys:
Oma kysymys:Oma kysymys:

Etsitkö luotettavaa tietoa terveydestä ja sairauksista?

Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä sekä sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Terveyskirjastossa on yli 10 000 asiantuntijoiden laatimaa artikkelia.

Käytämme evästeitä, jotta pystymme tarjoamaan parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sivustollamme. Voimme käyttää evästeitä myös markkinointiviestinnän kohdentamiseen. Jatkamalla sivustollemme hyväksyt evästeiden käytön.

Lisätietoja