Koulunterveyskirjasto: itsehoito / omahoito

Opetuspaketti - Itsehoito
11.5.2015
Pirjo Orkovaara 

1) Aihe, Itsehoito / omahoito

2) Terveystiedon opetussuunnitelman kohdat vuosiluokilla 7-9 POPS 2014, joihin tämän aiheen tavoitteet ja keskeiset sisällöt perustuvat

Tavoitteet

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti.

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien arvojen ja asenteiden sekä kehon ja mielen viestien tunnistamista ja tunnistamaan ja säätelemään käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan tukevia tekijöitä

T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti.

T6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa.

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin ja tieto- ja viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille

T10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle sekä kuvaamaan terveyspalvelujen asianmukaista käyttöä

T12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyvää viestintää sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä

Sisältöalueet

S 2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy: Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Lisäksi käsitellään itsehoitoa.

3) Luokka-aste suositus:

7–9

4) Aktivoivia kysymyksiä oppilaille:

Alla olevia kysymyksiä voi hyödyntää monella tapaa.

 1. Ilmiö / pienoistutkimus
  1. Kysymyksiä voidaan lähteä selvittämään ilmiönä tai pienen tutkimuksen tapaan, jolloin oppilaat etsivät tietoja koulun terveyskirjastosta teeman tai hakutoiminnan kautta. Kysymyksiin liittyy myös vinkkilinkkejä, joita voi antaa niille oppilaille, joiden tiedonhankinta ei etene tavoitteen mukaisesti.
 2. Portfolio / parityö
  1. Kysymykset voi myös jakaa oppilaille portfolioaiheiksi, jolloin on tarkoitus kerätä erilaista materiaalia esim. sähköiseen materiaalisalkkuun. Koulun terveyskirjasto on tällöin faktatiedon lähde yhdessä oppikirjan kanssa. Materiaalin monipuolisuutta kannattaa korostaa ja kannustaa oppilaita tiedon ja materiaalin hakuun myös omasta yhteisöstään. Yhtenä osana portfoliota voi olla myös tiedon jakaminen omalle ryhmälle käsin tehtynä tai digitaalisessa muodossa
 3. Vierailukäynnit tai asiantuntijat oppitunnilla
  1. Aihealue sopii erinomaisesti opintokäyntikohteeksi. Esim. paikallinen apteekki / hammashoitola / fysioterapia / alan oppilaitoksessa / hammaslääkäri / farmaseutti / fysioterapeutti / jalkahoitaja jne.) Ryhmä voidaan jakaa pienemmiksi ryhmiksi ja käynti voidaan videoida, jolloin siihen voidaan palata seuraavalla oppitunnilla. Oppilaat ohjeistetaan etukäteen kysymään kysymyksiä. Myös oppilaiden itse keksimät kysymykset ovat arvokkaita.
 4. Oppilaan tietojen arviointi
  1. Kysymyksiä voidaan hyödyntää myös kokeen tai suullisessa tietojen testauksessa. Ne sopivat myös ryhmäkokeen aiheiksi.
7–8 vuosiluokka8–9 vuosiluokka
SUUN TERVEYSJALAT
Mikä karies on?Mitä hyötyä on siitä, että varpaankynnet leikataan suositusten mukaan?
Mitä suuhygienia tarkoittaa?Kuinka jalkaan tullutta rakkoa kannattaa hoitaa?
Kirjoita tai piirrä lyhyet suun terveyteen liittyvät hoito-ohjeet.Onko paljain jaloin kävely terveellistä?
Pitääkö kieli puhdistaa?Kuinka syylistä pääsee eroon?
Miksi ientulehdus on vaarallista?Mikä kynsisilsa on?
Mitä hammaseroosio tarkoittaa?PÄÄNSÄRKY
Mitä pitää huomioida, jos haluaa hammaskorun tai suunalueen lävistyksen?Minkälaisiin laajempiin ryhmiin päänsärkyjen syyt voidaan luokitella?
Mitä oikomishoito on?Mistä migreenin voi tunnistaa?
HYGIENIAITSEHOITO
Miksi käsienpesu estää tulehdustautien leviämistä?Miksi astman itsehoito on tärkeää?
JALATMiksi diabetes tyyppi 1 itsehoito on tärkeää?
Mitä huonot kengät voivat aiheuttaa jalkojen terveydelle?Mitä tapahtuu, kun lihas kramppaa tai revähtää?
Mitä asioita uusien kenkien ostamisessa tulisi huomioida?Onko kansansairauksien ehkäisy itsehoitoa?
Miksi Crocksit heikentävät jalkojen terveyttä?
Miten sukat vaikuttavat jalkojen terveyteen?
Miksi jalkahiki haisee ja miten hajua voi vähentää?
FLUNSSA
Mitkä ovat flunssan itsehoito-ohjeet?
Mistä tietää milloin pitää flunssaisen lähteä lääkäriin?
LÄÄKKEIDEN OIKEA KÄYTTÖ
Miten itsehoito ja reseptilääke eroavat toisistaan?
Kuinka päänsärkyä voi hoitaa kotona?
Mistä kuukautiskivut johtuvat, kuinka niitä voi hoitaa?
Mistä erottaa oikean lääkkeen ja muun valmisteen?
Kuinka monta päivää voi syödä särkylääkkeitä?
Oma kysymys:Oma kysymys:
Oma kysymys:Oma kysymys:

5) testit / pelit / videot

Koulun terveyskone – Testaa elämäntaitosi!

Etsitkö luotettavaa tietoa terveydestä ja sairauksista?

Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä sekä sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Terveyskirjastossa on yli 10 000 asiantuntijoiden laatimaa artikkelia.

Käytämme evästeitä, jotta pystymme tarjoamaan parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sivustollamme. Voimme käyttää evästeitä myös markkinointiviestinnän kohdentamiseen. Jatkamalla sivustollemme hyväksyt evästeiden käytön.

Lisätietoja