Koulun terveyskirjaston opetuspaketit: Ensiapu ja turvallisuus

Opetuspaketti – Ensiapu ja turvallisuus
9.3.2015
Pirjo Orkovaara

1) Aihe, Ensiapu, auttaminen ja turvallisuus

2) Terveystiedon opetussuunnitelman kohdat vuosiluokilla 7–9 POPS 2014, joihin tämän aiheen tavoitteet ja keskeiset sisällöt perustuvat

Tavoitteet

T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien arvojen ja asenteiden sekä kehon ja mielen viestien tunnistamista ja tunnistamaan ja säätelemään käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan tukevia tekijöitä

T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti

T6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin ja tieto- ja viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille

T10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle sekä kuvaamaan terveyspalvelujen asianmukaista käyttöä

T12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyvää viestintää sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä

Sisältöalueet

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

turvataidot

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy:

turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja

3) Luokka-aste suositus:

7–9

4) Aktivoivia kysymyksiä oppilaille:

Alla olevia kysymyksiä voi hyödyntää monella tapaa.

 1. Ilmiö / pienoistutkimus
  1. Kysymyksiä voidaan lähteä selvittämään ilmiönä tai pienen tutkimuksen tapaan, jolloin oppilaat etsivät tietoja koulun terveyskirjastosta teeman tai hakutoiminnan kautta. Kysymyksiin liittyy myös vinkkilinkkejä, joita voi antaa niille oppilaille, joiden tiedonhankinta ei etene tavoitteen mukaisesti.
 2. Portfolio / parityö
  1. Kysymykset voi myös jakaa oppilaille portfolioaiheiksi, jolloin on tarkoitus kerätä erilaista materiaalia esim. sähköiseen materiaalisalkkuun. Koulun terveyskirjasto on tällöin faktatiedon lähde yhdessä oppikirjan kanssa. Materiaalin monipuolisuutta kannattaa korostaa ja kannustaa oppilaita tiedon ja materiaalin hakuun myös omasta yhteisöstään. Yhtenä osana portfoliota voi olla myös tiedon jakaminen omalle ryhmälle käsin tehtynä tai digitaalisessa muodossa.
 3. Huoltajia osallistava tehtävä
  1. Selvitä pienellä haastattelulla minkälaista ensiapukoulutusta läheisesi (vanhemmat, sisarukset, harrastuskaverit) ovat saaneet.
  2. Mallikysymyksiä: Oletko käynyt ensiapukoulutuksessa? Milloin? Kenen järjestämä koulutus oli? Kuinka ensiaputaitoja kannattaa kerrata?
 4. Oppilaan tietojen arviointi
  1. Teetä Koulun terveyskirjaston elämäntaito-osiosta pelillinen ensiapu testi.
  2. Alla olevia kysymyksiä voidaan hyödyntää myös kokeen tai suullisessa tietojen testauksessa. Ne sopivat myös ryhmäkokeen aiheiksi.
7–8 vuosiluokka8–9 vuosiluokka
Mikä on tärkein ensiaputaito?Miksi ensiaputaitoja kannattaa opetella ja kerrata?
Miten numeroon 112 kuuluu soittaa?Mitä auttamisvelvollisuus tai avunsaantioikeus tarkoittaa?
Minkälaisista osista hätäensiapu koostuu?Miten varpaan tai nilkan murtuma eroaa toisistaan?
Miksi tajutonta tai sammunutta ei saa jättää selälleen?Mikä on alkoholimyrkytys?
Miksi ihminen pyörtyy, mitä silloin pitää tehdä?Mitä teen, jos ihminen yhtäkkiä menee elottomaksi?
Kuinka saadaan verenvuoto loppumaan käteen tulleesta veitsen viillosta?Mitä tarkoittaa PPE?
Miksi päätä pitää taivuttaa eteenpäin, kun nenästä vuotaa verta?Kuinka hukkunutta autetaan?
Mistä voi saada häkämyrkytyksen?Mitä varten sokki voi johtaa kuolemaan?
Mikä on mustelma?Kuinka tapaturmia voi ennaltaehkäistä?
KKK – mistä on kysymys?Minkälaisista asioista turvallisuus koostuu?
Mitkä asiat voivat aiheuttaa palovamman?Mitkä ovat netin turvataidot?
Miksi paleltumaa ei saa hieroa kädellä tai lumella?Voiko Suomessa tapahtua luonnonkatastrofi?
Oma kysymys:Oma kysymys:
Oma kysymys:Oma kysymys:
Oma kysymys:Oma kysymys:

5) Pelillinen ensiaputesti

Ensiapu – Osaisitko sinä toimia tositilanteessa? Peli opastaa tiiviisti ja selkeästi ensiaputaitojen perusteet. Jokaisen nuoren on hyvä tietää ensiavun pääkohdat. Kuka tahansa meistä saattaa joutua tilanteeseen, jossa omalla neuvokkuudellaan voi auttaa omaa läheistään tai ystäväänsä ja pelastaa ihmishenkiä. «http://apprix.fi/Duodecim/Ensiapu»1

6) Asiantuntijavideo

Asiantuntija Pekka Aarninsalon videoklippi koulun terveyskirjastosta: Kaveria ei jätetä

7) Lisätietoa opettajalle

Nettiopas. Turvataitoja nuorille Jussi Aaltonen, Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn. THL. «https://www.thl.fi/documents/10531/124365/Opas%202012%2021.pdf»2

Opinnäytetyö, Karelia ammattikorkeakoulu. Terhi Pöllänen Turvallisesti Netissä, Opas nettirikollisuudesta ja turvataidoista selkokielellä, 2015. «http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/87056/Pollanen_Terhi.pdf?sequence=1»3

Ensiapuopas. Koulun terveyskirjastossa on digiversio oppaasta, ks. «http://www.kouluterveyskirjasto.fi/kouluterveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=spr00027»4

Etsitkö luotettavaa tietoa terveydestä ja sairauksista?

Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä sekä sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Terveyskirjastossa on yli 10 000 asiantuntijoiden laatimaa artikkelia.

Käytämme evästeitä, jotta pystymme tarjoamaan parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sivustollamme. Voimme käyttää evästeitä myös markkinointiviestinnän kohdentamiseen. Jatkamalla sivustollemme hyväksyt evästeiden käytön.

Lisätietoja