Myötätunto

Opettajan opas - Luonteenvahvuudet
5.10.2017
Kaisa Vuorinen

Myötätunto ydinvahvuutena

Myötätunto luonteenvahvuutena – tiivistelmä ja video

Tästä löydät tiivistelmät ja videot kustakin 16 luonteenvahvuudesta

Onko myötätunto ydinvahvuutesi?

Oletko saanut lohdutusta ja tukea ystävältäsi vaikeiden kokemusten käsittelyyn? Koska viimeksi olet kokenut syvästi myötätuntoa katsoessasi elokuvaa tai ohjelmaa? Milloin viimeksi olet kertonut ystävällesi, miten hyvin hän on onnistunut tekemisessä?

Tunnistatko itsesi?

Ajattelet usein toisten hyvinvointia ja elät voimakkaasti mukana heidän kokemuksissa.

Sinua koskettaa toisten kärsimys ja suru ja olet valmis toimimaan tämän tunteen motivoimana.

Sinulla on kykyä ajatella asioita toisten ihmisten näkökulmasta ja osaat riemuita mukana toisten onnistumisessa.

Mitä on myötätunto?

Myötätunnossa korostuu yhteys toisiin, se on mukana elämistä, aitoa kohtaamista ja tunteiden jakamista. Myötätunto on ennen kaikkea tekoja toisten hyväksi, joka voi näkyä halauksena, rinnalla kulkemisena ja kuunteluna. Myötätuntoisen käyttäytymisen myötä voimme vaikuttaa toisten ihmisten hyvinvointiin ja onnellisuuteen. Myötätuntoiset teot ja sanat rakentavat myös omaa hyvinvointiamme ja lisäävät tunnetta pystyvyydestä (vrt. " Pystyin auttamaan ja lievittämään toisen pahaa oloa.") Myötätuntoinen käyttäytyminen kumpuaa empatiasta, joka on tunneyhteyttä toiseen ihmiseen. Myötätunto tuo elämään merkityksellisyyden kokemusta. Myötätunnon merkityksellisyys sitoutuu ajatukseen: "Elämälläni on merkitystä oman itseni ulkopuolella". Myötätunto, compassion, tarkoittaa kirjaimellisesti mukana "co" suremista tai mukana ilossa elämistä.

Myötätunnon myönteinen kehä

Jos harjoitat myötätuntoa, olet keskimäärin onnellisempi kuin ihminen, joka ei sitä tee. Jos tunnet myötätuntoisen ihmisen, olet onnellisempi, vaikka ei itse aktiivisesti tekisi myötätuntoisia tekoja. Myötätuntoisen teon todistaminen koskettaa ja vaikuttaa meihin syvästi tunnetasolla. Myötätunto ja empatia synnyttävät myönteisiä tunteita, kuten iloa, positiivista ihmettelyä, kiitollisuutta, innostusta ja rakkautta. Nämä mahdollistavat myönteisen yläkierteen ja hyvän lisääntymisen. Myötätuntoinen ilmapiiri lisää turvallisuuden tunnetta. On tärkeä muistaa itsemyötätunto eli suhtautuminen itseen lempeästi, armollisesti ja hyvää tahtoen, kuin puhuisi parhaalle ystävälle hänen vaikealla hetkellä.

Empatia ja myötätunto ovat lajiominaisuuksia

Myötätunto on taito ja sitä voi oppia ja opettaa. Myötätunnon perusta saadaan kasvatuksesta ja omasta lähiympäristöstä, keskeistä on esimerkkien voima. Koulussa on tärkeä pohtia empatiaa, myötätuntoa ja jakaa tarinoita auttamisen ja toisen hyväksi toimimisen voimasta. Jokainen voi aloittaa myötätunnon harjoittelun katseen nostamisella ylös omista ajatuksista, itsestä ja kiireistä. Myötätunnon tuominen osaksi ajattelua tarkoittaa toisten tarpeiden huomaamista sekä ilon ja onnistumisten jakamista. Myötätunto pohjaa empatiakykyyn, mutta se on myös verbi, eli tekoja toisten hyväksi. Myötätunto ja rakkaus ovat rinnakkaisia asioita, kumpikin tarkoittavat tunnetta ja tekoja. Nämä teot synnyttävät muita positiivisia tunteita, kuten iloa, kunnioitusta, luottamusta, arvostusta ja lämpöä.

Myötätuntoisen käyttäytymisen perustan luovat myönteinen itsetuntemus ja hyvät tunnetaidot. On keskeistä opetella pärjäämään omien vaikeiden tunteiden kanssa. Kyky välittää toisista eli myötätunto saattaa hukkua omaan stressiin ja jäädä negatiivisten tunteiden kuten häpeän ja kateuden jalkoihin.

Oppitunti:

Tavoitteet

Oppilaat ymmärtävät, että:

 • Myötätunto on tekoja
 • Myötätunto on empatiaa eli kykyä asettua toisen asemaan ja valmiutta toimia toisen hyväksi
 • Myötätunto on elämän jakamista, koskettamista, inhimillisyyttä
 • Myötätunto on arkisia tekoja
 • Myötätuntoinen käyttäytyminen koulussa, kotona ja vapaa-ajalla lisää omaa ja toisten hyvinvointia
 • Myötätunto on myös myötäintoa-> toisen ilossa, onnistumisessa ja innostuksessa mukana elämistä

Opettajalle:

Keskustelkaa myötätunnosta erityisesti rohkeuden näkökulmasta. Myötätunto on tekoja toisten hyväksi. Sen raskasta eli "extreme" sarjaa on myös sinne menemistä tai katsomista, minne ei kukaan haluaisi tai viitsisi.

 • Katsokaa video myötäinnosta: https://www.youtube.com/watch?v=_JmA2ClUvUY&t=52s
 • Mitä voitte oppia vauvoilta? Milloin viimeksi sinulla on ollut myötäintoinen kohtaaminen?
 • Ottakaa parit. Molemmat miettivät itselleen merkityksellisen hetken tältä viikolta. Jakakaa tarina parin kanssa. Toinen kertoo 1 min ja toinen kuuntelee myötäinnolla. Vaihtakaa osia.

Katsokaa video https://www.youtube.com/watch?v=TxK-C2KmBdk ja pohtikaa, mitä tunteita se herättää.

 • Miksi myötätunto on välillä niin vaikeaa?
 • Miten esimerkiksi koulukiusaamisessa näkyy myötätunnon ja rohkeuden puuttuminen? Miten tämä tilannetta voisi parantaa niin, että yhä useampi meistä uskaltaisi nähdä kanssaihmisen hädän ja surun?
 • Myötätuntoa opetetaan parhaiten erilaisten tarinoiden ja draaman keinoin. 
 • Tutkikaa myötätuntoa arjessa. Kuka on sinulle arjen sankari myötätunnossa?
 • Laita merkille läheistesi ja ystäviesi myötätuntoisia tekoja. Miltä sinusta tuntuu, kun näet jonkun toimivan myötätuntoisesti? 
 • Millaisia myötätuntoisia tekoja uutisoidaan mediassa?
 • Millaisia myötätuntoisia tekoja olet saanut todistaa koulussa, kotona tai vapaa-ajalla? 

Keskustelua ryhmissä:

 • Millainen on myötätuntoinen ihminen?
 • Milloin olet viimeksi todistanut myötätuntoa omassa elämässäsi?
 • Kuka on sinulle esikuva myötätunnosta ja rohkeudesta?
 • Millaisia tunteita kärsimyksen näkeminen ihmisissä tai eläimissä sinussa synnyttää? 
 • Mitä haastaa myötätuntoista käyttäytymistä nuorten arjessa? 
 • Miten ryhmän paine ja sosiaaliset normit vaikuttavat myötätuntoiseen käyttäytymiseen?
 • Mitä myötätuntoisia tekoja sinä olet tällä viikolla tehnyt arjessasi? Avaa ja tulosta tehtäväpohja tästä.
 • Millaisia myötätuntoisia tekoja voit löytää mediasta? Avaa ja tulosta tehtäväpohja tästä.

Mittarit

Myötätunto-mittarissa pohditaan:

 • Kun kuulen, että jollain ihmisellä on vaikea tilanne, koen paljon myötätuntoa häntä kohtaan
 • Yksi elämääni eniten merkitystä tuovista asioista on muiden ihmisten auttaminen

Avaa ja tulosta mittari tästä.

Etsitkö luotettavaa tietoa terveydestä ja sairauksista?

Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä sekä sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Terveyskirjastossa on yli 10 000 asiantuntijoiden laatimaa artikkelia.

Käytämme evästeitä, jotta pystymme tarjoamaan parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sivustollamme. Voimme käyttää evästeitä myös markkinointiviestinnän kohdentamiseen. Jatkamalla sivustollemme hyväksyt evästeiden käytön.

Lisätietoja