Sosiaalinen älykkyys

Opettajan opas - Luonteenvahvuudet
5.10.2017
Kaisa Vuorinen

Sosiaalinen älykkyys ydinvahvuutena

Sosiaalinen älykkyys luonteenvahvuutena-tiivistelmä ja video

Tästä löydät tiivistelmät ja videot kustakin 16 luonteenvahvuudesta

Onko sosiaalinen älykkyys ydinvahvuutesi?

Milloin viimeksi huomasit tunnistavasti herkästi ryhmän tunneilmaston?

Oletko saanut palautetta siitä, miten saat muut innostumaan?

Onko sinun helppo tutustua uusiin ihmisiin ja sopeutua uuteen ryhmään?

Tunnistatko itsesi?

Osaat kuunnella toisia ja aistia millä tuulella ihmiset ovat.

Kykenet keskustelemaan uusien ihmisten kanssa luontevasti ja saat helposti uusia kavereita.

Sinulla on sosiaalisissa tilanteissa "tuntosarvet", osaat eläytyä toisten tarinoihin, kokemuksiin ja olet empaattinen.

Mitä on sosiaalinen älykkyys?

Sosiaalinen älykkyys tarkoittaa taitoa lukea sosiaalisia tilanteita, kykyä eläytyä toisten tunteisiin ja tilannetajua. Sosiaalinen älykäs on aidosti läsnä ja sosiaalisesti älykkäitä ihmisiä pidetään karismaattisina. Sosiaalinen älykkyys on taito, jota voi oppia. Sosiaaliseen älykkyyteen liittyy mm. aktiivinen toisten kuuntelu, empatia, myötätunto, ystävällisyys ja joustavuus. Sosiaalinen älykkyys auttaa havaitsemaan pieniä vihjeitä sosiaalisissa tilanteissa ja toisten eleissä.

Sosiaalisesti älykkäällä on päässään "tuntosarvet", jotka havaitsevat tilanteissa ihmisten välisiä sanattomia viestejä, motiiveja ja tunteita. Sosiaalisesti älykäs ihminen ei nosta itseään jalustalle, puhu koko ajan itsestään eikä hänellä ole tarve tuoda omaa osaamistaan esille. Hän ei myöskään vetäydy taustalle, vaan on aktiivisesti läsnä, kuuntelemassa ja ottamassa osaa, toimimassa siten, että kaikilla olisi hyvä olla.

Sosiaalisia taitoja tarvitaan koulussa ja niitä arvostetaan erityisesti myös työelämässä. On tärkeä muistaa, että sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot ovat eri asioita. Sosiaalinen ihminen viihtyy ryhmässä, nauttii toisten seurasta ja hakeutuu aktiivisesti muiden seuraan koulussa ja vapaa-ajalla. Myös temperamentiltaan ujolla ihmisellä voi olla erinomaiset sosiaaliset taidot.

Sosiaalinen älykkyys kehittyy erilaisissa vuorovaikutustilanteissa läpi elämän. Sosiaalinen älykkyys on läheisesti yhteydessä tunneälyyn. Tunneäly tarkoittaa tunteiden tunnistamisen taitoa ja näiden tietojen käyttämistä esimerkiksi ongelmanratkaisussa. Se on taitoa tunnistaa omia ja toisten tunteita ja niiden ilmaisua. Tunneälykäs käytös on hienotunteisuutta ja se lisää menestymistä sosiaalisissa suhteissa.

Tavoitteet

Oppilaat ymmärtävät:

 • Erilaiset vuorovaikutustilanteet kehittävät sosiaalisia taitoja läpi elämän
 • Sosiaalisesti älykästä on toimia yhteisten sääntöjen mukaan
 • Sosiaalisuus ja sosiaalinen älykkyys ovat eri asioita.
 • Sosiaalinen älykkyys näkyy:
  • sinulla on hyvät tavat, osaat sosiaaliset normit etkä uhkaa käytökselläsi toisia
  • osaat kuunnella ja olla empaattinen
  • osaat suunnitella toimintaasi
  • sinulla on kyky valita tarkoituksenmukainen käyttäytyminen sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseksi
  • osaat käsitellä pettymyksiä, säädellä tunteitasi ja tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa

Oppitunti

 • Miettikää, miten voitte oppia joustamaan omissa mielipiteissään ja arvostamaan myös toisenlaisia näkökulmia asioihin.
 • Millaiset tilanteet ovat parhaita paikkoja opetella sosiaalista älykkyyttä?

Oppilaalle

 • Miksi sosiaalisia taitoja arvostetaan niin paljon?
 • Onko sosiaalisuus yliarvostettua?
 • Millaisia taitoja tarvitaan uusissa sosiaalisissa tilanteissa?
 • Millaista on sosiaalisesti älykäs käytös koulussa?
 • Millaiset vuorovaikutustilanteet ovat sinulle kaikkein haastavimpia?
 • Milloin olet kuin "kala vedessä"?

Pyydä oppilaita kertomaan erilaisista sosiaalisista tilanteista, joissa he ovat olleet. Keskustelkaa siitä, miten he käyttäytyvät eri lailla erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

"Ihmiselle on luotu kaksi korvaa ja yksi suu!" Käytä niitä tässä suhteessa. Mitä mieltä tästä?

 • Onnistumisten päiväkirja! Kirjoita jokaisena päivänä yksi onnistuminen tai hyvin mennyt asia, joka sai sinut hymyilemään ja hyvälle tuulelle. Pohdi myös, mitä vahvuutta käytit onnistumisessa.

Mittarit

Sosiaalinen älykkyys-mittarissa pohditaan:

 • Pärjään hyvin erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja uusien ihmisten parissa
 • En tunnista juurikaan toisten tunnetiloja

Avaa ja tulosta mittari tästä.

Etsitkö luotettavaa tietoa terveydestä ja sairauksista?

Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä sekä sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Terveyskirjastossa on yli 10 000 asiantuntijoiden laatimaa artikkelia.

Käytämme evästeitä, jotta pystymme tarjoamaan parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sivustollamme. Voimme käyttää evästeitä myös markkinointiviestinnän kohdentamiseen. Jatkamalla sivustollemme hyväksyt evästeiden käytön.

Lisätietoja