Rohkeus

Opettajan opas - Luonteenvahvuudet
5.10.2017
Kaisa Vuorinen

Rohkeus ydinvahvuutena

Rohkeus luonteenvahvuutena-tiivistelmä ja video

Tästä löydät tiivistelmät ja videot kustakin 16 luonteenvahvuudesta

Onko rohkeus ydinvahvuutesi?

Oletko viime aikoina kokeillut uusia harrastuksia tai tutustunut uusiin ihmisiin? Milloin viimeksi pelkäsit ihan suunnattomasti, mutta uskalsit toimia siitä huolimatta? Mitkä asiat herättävät sinussa kokemuksen omasta rohkeudestasi?

Tunnistatko itsesi?

Uskallat sanoa mielipiteesi, vaikka muut eivät olisi kanssasi samaa mieltä!

Kokeilet rohkeasti uusia asioita ja heittäydyt tekemiseen, vaikka se aluksi pelottaisi!

Olet esimerkki toisille, koska puuttua epäkohtiin!

Mitä on rohkeus?

Rohkeus on uskallusta toimia ja tehdä asioita, vaikka pelottaisi tai muut olisivat eri mieltä kanssasi. Rohkeus ei tarkoita pelottomuutta, pikemminkin se on toimimista pelosta huolimatta tai omia pelkoja kohti menemistä. Rohkeutta on pitäytyä sinnikkäästi tekemisessä, joka on sinulle tärkeää. Uuden oppimisessa korostuu rohkeus kokeilla, epävarmuuden sietäminen ja eteenpäin meneminen vastoinkäymisistä huolimatta.

Miksi rohkeutta kannattaa harjoitella?

Rohkeutta arvostetaan ja se on jotain, mitä ihmiset toivovat elämäänsä. Rohkeus kerää huomiota, siitä syntyy uutisotsikoita ja uskomattoman rohkeat ihmiset toimivat esimerkkeinä.

Moni jättää toteuttamatta itseään pelkojen vuoksi. Monesti omat pelkomme pidättelevät meitä elämästä oman näköistä elämää. Saatamme miettiä liikaa sitä, mitä muut meistä ajattelevat. On rohkeutta haastaa omia ajatuksia, uskomuksia ja pelkoja. Rohkeus kehittyy pienin askelin tekemällä itselle tärkeitä asioita. On suuri nautinto löytää rohkea ja kannustava sisäinen puhe ja uskallus elää itsensä näköistä elämää.

Mitä rohkeudessa on hyvä muistaa?

Rohkeus tarvitsee kaverikseen järkeä ja harkitsevaisuutta, jotta osaisimme punnita milloin kannattaa toimia ja milloin on syytä pysähtyä. Rohkeutta on myös jättää sanomatta, tekemättä ja toimimatta, jos tilanne niin vaatii.

Rohkeudella on monet kasvot

Rohkeus saa eri ihmisissä ja ryhmissä monenlaisia muotoja. Rohkeutta on tuntea ja kertoa toiselle rakastavansa. Joku on fyysisesti kovin rohkea ja hyppää laskuvarjolla korkeuksista. Toiselle rohkeutta on pitää esitys luokan edessä tai oman mielipiteen kertominen. Rohkeutta on aloittaa oma yritys ja luottaa siihen, että töitä riittää. Rohkeutta on heittäytyä parisuhteeseen ja luottaa toiseen. Rohkeus vahvistuu, mitä enemmän kertyy todistusaineistoa siitä, että rohkeat teot kannattavat ja saa toisilta kannustusta. On rohkeutta kertoa epäonnistumisista ja vaikeuksista. Sinun rohkeutesi voi toimia jollekin toiselle toimia inspiraation lähteenä.

Bongatkaa rohkeita tekoja!

Rohkeat teot toisten hyväksi ovat tärkeitä, joten on tärkeää tehdä niistä "numero". Kun joku uskaltaa auttaa ja puuttua kiusaamiseen, tällä on syvä vaikutus monen elämään. Antakaa toisillenne kannustusta ja rohkaisua sanoilla ja teoilla. Luokaa tilaa rohkeudelle, joka syntyy siitä, miten arvostatte toisianne ja rohkeita tekoja arjessanne.

Tavoitteet

Oppilaat ymmärtävät:

 • Rohkeutta on monia ilmenemismuotoja
 • On emotionaalista, fyysistä, taloudellista, moraalista, sosiaalista ja taitoa sietää epävarmuutta
 • Rohkeaksi voi oppia tekemällä rohkeita tekoja.
 • Rohkeutta on harkita ja pohtia, mikä on järkevää tilanteissa.

Keskustelunavauksia rohkeudesta

 • Kuka on ollut tänään rohkea? Kehukaa toisianne!
 • Miltä rohkeus tuntuu ja milloin olet viimeksi ollut rohkea?
 • Miten pelko ja rohkeus liittyvät yhteen?
 • Mitä eri rohkeuden muotoja tunnistatte itsessänne, entä toisissanne?
 • Missä asioissa olet erityisen rohkea? Keneltä olet saanut kannustusta?
 • Mihin asioihin toivoisit lisää rohkeutta?
 • Millaista rohkeutta tarvitaan yläkoulussa?
 • Keskustelkaa, miten omia pelkojaan voi voittaa?

Rohkeus-tehtäviä

Jokainen oppilas tutustuu itsellensä tärkeään rohkeutta omassa elämässään osoittaneeseen henkilöön.

Kuka on sinulle esimerkki rohkeudesta lähiympäristössäsi, kotona, koulussa tai harrastuksissasi?

Miettikää ryhmissä tilanteita, joissa normaalisti vetäydytte ja jätätte toimimatta? Liittyykö se ryhmän normeihin, sosiaalisiin suhteisiin vai mihin? Kannustetaanko teidän luokassa toisia ja annetaanko tilaa olla eri mieltä tai pukeutua eri tavalla?

 • Kerää todisteita omasta arjestasi rohkeista teoista ja kirjaa niitä ylös, ota kuva ja dokumentoi. Esitelkää ryhmässä, millaista rohkeutta viikkonne on pitänyt sisällään.
 • Seuratkaa tällä viikolla uutisia ja sosiaalista mediaa ja etsikää tarinoita rohkeudesta.
 • Pohtikaa, mitä nämä kuuluisat sanonnat kertovat rohkeudesta: "Kun et pysty päättämään kumman keskenään yhtä lupaavan tien valitsisit – valitse se joka vaatii enemmän rohkeutta."
 • "Kaikkea rohkeutta ei anneta etukäteen. Tarvittava rohkeus tulee tehdessä sitä, mitä pitää tehdä." John Maxwell
 • "Rohkea ei ole se, joka ei pelkää, vaan rohkea on se, joka voittaa pelon." Nelson Mandela

Mittarit

Rohkeus-mittarissa pohditaan:

 • Minun on helppoa nähdä asioissa niiden hyvät puolet ja näen tulevaisuuden myönteisenä
 • Minun on vaikea nähdä ulospääsyä vastoinkäymisistä

Avaa ja tulosta mittari tästä.

Etsitkö luotettavaa tietoa terveydestä ja sairauksista?

Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä sekä sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Terveyskirjastossa on yli 10 000 asiantuntijoiden laatimaa artikkelia.

Käytämme evästeitä, jotta pystymme tarjoamaan parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sivustollamme. Voimme käyttää evästeitä myös markkinointiviestinnän kohdentamiseen. Jatkamalla sivustollemme hyväksyt evästeiden käytön.

Lisätietoja