Sinnikkyys

Opettajan opas - Luonteenvahvuudet
5.10.2017
Kaisa Vuorinen

Sinnikkyys ydinvahvuutena

Sinnikkyys luonteenvahvuutena-tiivistelmä ja video

Tästä löydät tiivistelmät ja videot kustakin 16 luonteenvahvuudesta

Onko sinnikkyys ydinvahvuutesi?

Oletko jaksanut ponnistella omien oppimiselle asetettujen tavoitteiden suunnassa? Huomasitko, miten sinnikäs tekeminen palkitsee? Onko sinulle tyypillistä nousta jaloillesi vastoinkäymisten jälkeen ja jatkaa sinnikästä tekemistä, vaikka välillä "hammasta purren"?

Tunnistatko itsesi?

Asetat pitkän aikavälin tavoitteita uusien asioiden oppimiselle ja jaksat harjoitella pitkäjänteisesti! Vastoinkäymiset eivät lannista sinua, vaan löydät uusia mahdollisuuksia ja olet toiveikas! Et anna periksi, vaan teet loppuun sen, minkä olet päättänyt. Nautit kovastakin työnteosta!

Mitä sinnikkyys tarkoittaa?

Sinnikkyys= Tavoitteen asettaminen + päättäväisyys toiminnassa + toipumiskyky vastoinkäymisten jälkeen + toiveikkuus eli uusien reittien ja mahdollisuuksien löytäminen.

Sinnikkyys on intohimoa ja sitkeyttä saavuttaa itselleen asettamia merkityksellisiä tavoitteita. Sinnikkyyteen tarvitaan toiveikkuutta, koska uusien asioiden oppiminen ja tavoitteiden saavuttaminen pitää sisällään myös epäonnistumisia ja vaikeita hetkiä. Sinnikkyyteen liittyy läheisesti toipumiskyky, joka tarkoittaa vastoinkäymisistä palautumista ja epävarmuuden sietämistä.

Miten sinnikkyys näkyy?

Sinnikkyys on härkäpäistä päättäväisyyttä pitäytyä kiinni tekemisessä, joka voi tuntua välillä mahdottomalta ja raskaalta. Sinnikkyyden läheisenä käsitteenä voidaan pitää sisua. Sinnikkyys auttaa pysymään uskollisena omille tavoitteille ja näkemään vaivaa myös niiden asioiden eteen, jotka juuri sillä hetkellä eivät sytytä tai motivoi. Sinnikkyyden avulla asetetaan tavoitteita, joita on hyvä pilkkoa pienempiin osatavoitteisiin. Pienet askeleet vievät eteenpäin kohti suurempaa tavoitetta, joka on tärkeä pitää kirkkaasti mielessä. Sinnikkyydelle antaa polttoainetta uskomukset itsestä kehittyvänä ja oppivana yksilönä sekä toisten kannustus ja rohkaisu. Tavoitetta kohti mennään usein vahvan sisäisen motivaation avulla, johon liittyy syvää merkityksellisyyden kokemusta. Toisin sanoen, tekemiselle antaa voimaa ymmärrys siitä, miten oppimisen ja kehittymisen myötä voi auttaa toisia ja palvella isompaa kokonaisuutta.

Miksi sinnikkyys on tärkeää?

Sinnikkyys on keskeinen vahvuus esimerkiksi kouluoppimisessa ja sen sisarvahvuutena voidaan pitää itsesäätelyä. Yhdessä ne auttavat näkemään mahdollisuuksia ja pitäytymään tekemisessä myös vaikeampien oppiaineiden parissa. Sinnikkyys erottaa huiput keskinkertaisuuksista ja auttaa myös lahjakkuuden mestaroinnissa.

Miten sinnikkyyttä voi kehittää?

Sinnikkyyttä ruokkii kiinnostus, kokeileminen ja "oman jutun" löytäminen. Intohimo jonkin asian oppimista kohtaan säteilee muillekin elämän osa-alueille. Voit saavuttaa tärkeitä onnistumisen kokemuksia vasta, kun jaksat jatkaa harjoittelua pidempään ja taitosi kehittyvät. Sinnikkyyttä lisäävät myönteiset odotukset tehtävää kohtaan sekä ajatukset itsestä pystyvänä ja kyvykkäänä. Onkin erittäin tärkeä kuunnella, millaista on oma sisäinen puheesi ja ruokkiiko asenteesi yrittämistä ja uskoa onnistumiseen kovan työn teon kautta.

Sinnikkyyden kannalta on tärkeä saada kannustusta ja kiitosta yrittämisestä eikä vain lopputuloksesta. Ympäristöllä on paljon merkitystä sinnikkyyden kehittymiselle. On hyvä miettiä, millaisia esikuvia voit löytää sinnikkyydestä ja miten ihmiset ympärilläsi näyttävät omalla esimerkillä sinnikkyyden voimaa oppimiselle ja elinikäiselle kehittymiselle. Kun harjoittelet tavoitteen suuntaisesti, muista pysähtyä aina silloin tällöin taputtamaan itseäsi olkapäälle huomattuasi onnistumisia. "Minä pystyn siihen"- asenne auttaa sinua uskomaan menestyksesi mahdollisuuksiin vastakin ja ponnistelemaan vaikeina hetkinä.

Tavoitteet oppitunnille:

Oppilaat ymmärtävät:

 • Sinnikkyyden merkityksen elämässään ja omien tavoitteiden saavuttamisessa
 • Sinnikkyyden merkityksen opiskelulle
 • Miten sinnikkyys eroaa lahjakkuudesta
 • Miten sinnikkyyttä voi kehittää ja miten paljon kehittymiseen voi itse vaikuttaa.
 • Omien merkityksellisten tavoitteiden asettamisen tärkeyden

Pohdintaa ryhmissä:

 • Mikä on sinnikkyyden resepti?
 • Minkälaisessa tekemisessä tunnistatte sinnikkyyttä toisissanne?
 • Kuka on sinulle esikuva sinnikkyydestä?
 • Miten sinnikkyys tukee elämässä menestymistä?
 • Onko tärkeää olla aina sinnikäs? Mitä ajattelette sanonnasta: "On hyvä välillä asettaa rima niin korkealle, että sen voi helposti tarvittaessa alittaa."
 • Missä asioissa olet erityisen sinnikäs, miksi?
 • Toivoisitko itsellesi enemmän sinnikkyyttä ja mihin asioihin?
 • Osaatteko asettaa omalle oppimisellenne pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita ja arvioida omaa osaamistasi?
 • Minkä asioiden parissa olet oppinut eniten sinnikkyyttä?
 • Oppiiko harrastuksissa sinnikkääksi? Kerro esimerkki.
 • Miten vastoinkäymiset kasvattavat sinnikkyyttä, entä onnistumiset?
 • Mitä ajattelette sanonnasta "Kyllä Siperia opettaa"?

Keskustelunavauksia sinnikkyydestä:

 • Tutkikaa oman idolin tai esikuvan elämäntarinaa ja etsikää niistä merkkejä sinnikkyydestä. Kertokaa toisille ryhmissä.
 • Palauttakaa mieleen tilanteita aikaisemmista onnistumisistaan. Miten paljon onnistumisessa oli kyse sinnikkyydestä? Miten lahjakkuus näkyi, entä oma asenne? Kuka huomasi onnistumisesi? Millainen palaute auttaa sinua jatkamaan ja pitäytymään vaikeankin tekemisen parissa?

Tehtävät:

 • Oppilaat tekevät "jäävuori"- tehtävän, jonka tavoitteena on pohtia, mitä kaikkea tavoitteiden saavuttaminen vaatii. He miettivät, mikä on se iso tavoite, jonka oppimisen eteen on valmis näkemään vaivaa ja aikaa. Tämä tavoite on jäävuoren huipulla ja se pilkotaan osatavoitteisiin, jotka kirjataan pinnan yläpuolelle. Mitä eri osatavoitteiden saavuttamista isomman tavoitteen toteutuminen vaatii? Tämän jälkeen, oppilaat keskustelevat ryhmissä tavoitteistaan ja lisäävät pinnan alla olevaan osaan tekijöitä, joita tavoitteen saavuttaminen tulee vaatimaan. Avaa ja tulosta tehtäväpohja tästä.

Keskustelkaa menestymisestä ja onnistumisesta ja siitä mitä ne jokaiselta ihmiseltä vaativat. Usein näemme vain onnistuneen suorituksen, mutta siihen vaadittu aika, panostus, itsekuri ja mahdolliset pettymykset ja uhraukset jäävät piiloon. Jokaisen menestyneen urheilijan, tieteilijän, laulajan yms. kehittyminen huipuksi on vaatinut vuosikausien työtä ja taitojen kehittämistä huippuunsa. Onko kukaan "luonnonlahjakkuus"?

Sinnikkyys ja tavoitteenasettaminen!

Avaa ja tulosta tehtäväpohja tästä.

Mittarit

Sinnikkyys-mittarissa pohditaan:

 • Jos päätän jotain, teen sen, vaikka haasteita ja vastoinkäymisiä ilmenisi
 • En pysty pitäytymään asettamissani tavoitteessa, vaan luovutan helposti

Avaa ja tulosta mittari tästä.

Etsitkö luotettavaa tietoa terveydestä ja sairauksista?

Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä sekä sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Terveyskirjastossa on yli 10 000 asiantuntijoiden laatimaa artikkelia.

Käytämme evästeitä, jotta pystymme tarjoamaan parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sivustollamme. Voimme käyttää evästeitä myös markkinointiviestinnän kohdentamiseen. Jatkamalla sivustollemme hyväksyt evästeiden käytön.

Lisätietoja