Itsesäätelykyky

Opettajan opas - Luonteenvahvuudet
5.10.2017
Kaisa Vuorinen

Itsesäätelykyky ydinvahvuutena

Itsesäätelykyky luonteenvahvuutena-tiivistelmä ja video

Tästä löydät tiivistelmät ja videot kustakin 16 luonteenvahvuudesta

Onko itsesäätelykyky vahvuutesi?

Onko sinulla taito tunnistaa omia tunteitasi ja säädellä niitä eri tilaisiin sopivaksi? Kykenetkö helposti asettamaan toiminnallesi tavoitteita ja pitäytymään niissä? Miten sinulta sujuisi "some-paasto"?

Tunnistatko itsesi?

Pystyt pitäytymään tavoitteissasi ja olemaan tarvittaessa hyvin kurinalainen!

Osaa säädellä tunteitasi ja kuunnella järjen ääntä!

Kun päätät jotain, saat sen ajoissa valmiiksi ja osaat viivyttää välitöntä mielihyvää!

Mitä on itsesäätelykyky?

Itsesäätely liittyy tunteiden ilmaisuun ja oman käyttäytymisen muokkaamiseen tilanteisiin sopivaksi. Itsensä säätelemisen taito korostuu nykypäivänä. Arki on täynnä erilaisia houkutuksia, kuten kännyköitä, ilmoituksia ja sovelluksia, jotka vaativat huomiotamme. Itsesäätelyn taito näkyy mm. tunteiden säätelyssä, oman huomion tahdonalaisessa ohjaamisessa ja kyvyssä vastustaa kiusauksia, ts. sanoa "ei kiitos" houkutuksille. Itsesäätely ei ole tunteiden kieltämistä tai tukahduttamista. Itsesäätelyssä on kyse itsensä tietoisesta ohjaamisesta kohti pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita ja häiriötekijöiden jättämistä taka-alalle. Itsesäätely liittyy ihmisen sisäisiin prosesseihin ja kaikkiin vuorovaikutustilanteisiin. Itsesäätelykykyä kutsutaan myös tahdonvoimaksi tai itsekuriksi.

Miksi itsesäätelykyky on tärkeää?

Itsesäätely on tärkeää vahvuus mm. hyvinvoinnin, koulumenestyksen ja elämän myönteisen kehityksen näkökulmasta. Itsesäätelytaidot vaikuttavat siihen, miten toimit erilaisissa arjen sosiaalisissa tilanteissa ja millaista on vuorovaikutuksen laatu. Vahva itsesäätelykyky on yhteydessä hyvään sopeutumiseen, itsetuntemukseen, myönteisiin ihmissuhteisiin, tunnetaitoihin, parempiin oppimistuloksiin ja elämässä menestymiseen. Itsesäätelykyky on sekä geneettisen perimän (mm. temperamentin) että vuorovaikutuksen yhteistulosta.

Itsesäätelyä voi kehittää!

Itsesäätelyä voi verrata lihakseen, joka väsyy ja kehittyy käytössä. Kun joudut säätelemään itseäsi suorittaaksesi jonkin pitkäjänteisyyttä vaativan tehtävän parissa (esim. Esseen kirjoittaminen kotiläksynä->ei kännykkää-> ei häiriötekijöitä), ei sinulla ehkä ole voimaa enää toiseen itsesäätelyä vaativaan tehtävään. Voit kehittää itsesäätelylihasta arkisissa toimissasi. Itsesäätelyn kehittäminen jollain tietyllä alueella, kuten vaikkapa oman kännykän käytön säätelyssä, auttaa myös muissa tilanteissa. Aloita harjoittelu heti tänään ja arvioi parin viikon kuluttua, mitä tuloksia saavutit ja oliko niistä sinulle hyötyä!

Itsesäätely auttaa oppimisessa!

Oppiminen vaatii itsenäistä toimintaa ja aloitekykyä eli tarvitset paljon itsesäätelyä, jotta saavutat oppimiselle asettamiasi tavoitteita. Itsesäätelyä kannattaa kehittää, koska riittävän kehittynyt itsesäätely mahdollistaa sinulle tarkkaavaisuuden ylläpitämisen myös sellaisissa tilanteissa koulussa ja kotona, jotka eivät ole itsestään kovin motivoivia. Itsesäätelyn avulla jaksat ponnistella haasteiden parissa ja keskittyä koulutyöhön silloinkin, kun sinua ei haluttaisi. Kun olet vahvistanut mielen lihastasi eli itsesäätelyäsi, saat tehtyä tehtäviä loppuun, mikä on palkitsevaa. Huomaat varmasti, miten mahtavalta tuntuu itsensä hillitseminen haastavissa kohtaamisissa sekä automaattisten reaktioiden taltuttaminen. Esimerkiksi, jos kännykkäsi merkkiääni kertoo saapuneesta viestistä (ärsyke), mutta olet päättänyt saattaa koulutehtäväsi ensin valmiiksi, voit hillitä reaktiotasi tarttua puhelimeen. Osaat siten viivyttää välitöntä mielihyvää ja kuunnella järjen ääntä, joka kehottaa sinua viipymään koulutehtävien parissa vielä hetken, jotta saat työt valmiiksi, kuten olet päättänyt.

Tavoitteet

Oppilaat ymmärtävät:

 • mitä on itsesäätely ja miten sitä voi kehittää
 • itsesäätely väsyy käytössä ja siksi on tärkeä huolehtia, tauoista, energian saannista sekä riittävästä levosta
 • itsesäätely näkyy siinä, miten voi tietoisesti ohjata elämäänsä haluamaansa suuntaan.
 • Itsesäätelyn avulla voi sanoa toisille asioille EI ja samalle toisille KYLLÄ.
 • itsesäätely näkyy impulssien, tunteiden ja toimiamme säätelyssä

Keskustelunavauksia itsesäätelystä

 • Keskustelkaa oppilaiden taidosta tunnistaa, nimetä ja säädellä omia tunteitaan.
 • Miten erot temperamenteissa vaikuttavat tunteiden kokemisen voimakkuuteen ja niiden ilmaisuun? Tunnetaidot ovat myös itsesäätelyn kehittymisessä keskeisessä asemassa.
 • Miettikää, miksi tunteita ei saa tukahduttaa ja mitä negatiivisten tunteiden ja ajatusten torjumisesta voi seurata.
 • Mitä eroa on tunteiden tukahduttamisella ja niiden säätelyllä?

Keskustelua ryhmissä

 • Mitä on itsesäätely ja miksi sitä verrataan lihakseen?
 • Missä tilanteissa nuoret tarvitsevat itsesäätelyä?
 • Oletko käyttänyt itsesäätelyä koulutyössä tällä viikolla ja missä tilanteissa?
 • Miten itsesäätely näkyy vuorovaikutustilanteissa?
 • Miten itsesäätelyn kehittyminen tulee näkymään sinun opiskelussasi?
 • Mitä itsesäätelykyvyn puutteesta seuraa maapallolle?
 • Voiko itsesäätelyä olla liikaa?

Tehtävät

Avaa ja tulosta tehtäväpohja tästä.

Mittarit

Itsesäätelykyky-mittarissa pohditaan:

 • Pystyn säätelemään tunteitani ja käytöstäni tilanteisiin sopivaksi
 • Minun on vaikea vastustaa turhaa tekemistä kuten kännykän jatkuvaa näpelöintiä, vaikka olisin niin päättänyt

Avaa ja tulosta mittari tästä.

Etsitkö luotettavaa tietoa terveydestä ja sairauksista?

Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä sekä sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Terveyskirjastossa on yli 10 000 asiantuntijoiden laatimaa artikkelia.

Käytämme evästeitä, jotta pystymme tarjoamaan parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sivustollamme. Voimme käyttää evästeitä myös markkinointiviestinnän kohdentamiseen. Jatkamalla sivustollemme hyväksyt evästeiden käytön.

Lisätietoja