Toiveikkuus

Opettajan opas - Luonteenvahvuudet
5.10.2017
Kaisa Vuorinen

Toiveikkuus ydinvahvuutena

Toiveikkuus luonteenvahvuutena-tiivistelmä ja video

Tästä löydät tiivistelmät ja videot kustakin 16 luonteenvahvuudesta

Onko toiveikkuus ydinvahvuutesi?

Oletko vaikeuksista huolimatta löytänyt elämästäsi toivoa?

Onko sinua koeteltu viime aikoina, mutta olet uskonut tulevaan?

Pidetäänkö sinua kannustavana tyyppinä, jonka optimistinen asenne tarttuu toisiin?

Tunnistatko itsesi?

Olet optimistinen ja odotat tulevaisuuden tuovan mukanaan monia myönteisiä mahdollisuuksia.

Löydät vastoinkäymisistä myönteisiä puolia ja suhtaudut epäonnistumisiin oppimiskokemuksina!

Sinua pidetään positiivisena, koska valat uskoa toisiin ihmisiin ja tsemppaat heitä!

Mitä on toiveikkuus?

Toiveikkuus on uskoa tulevaisuuteen, jonka toteutumiseen voi aktiivisesti vaikuttaa omalla toiminnalla. Toiveikkuus on tavoitteisiin suuntautunutta toimintaa ja valmiutta ponnistella niiden toteutumiseksi. Toiveikkuus auttaa näkemään tulevaisuuden merkityksellisenä ja tavoittelemisen arvoisena. Toiveikkuus on tärkeä osa sinnikkyyttä. Sinnikkyys on pitkäjänteistä työskentelyä omien tavoitteiden saavuttamiseksi, johon liittyy epäonnistumisia ja pettymyksiä. Toiveikkuus on kykyä nähdä monia erilaisia reittejä. Toiveikkuus avaa näköaloja näihin erilaisiin reitteihin, jotka vievät kohti tavoitteita. Toiveikkuus on uskoa omiin mahdollisuuksiin päästä perille vastoinkäymisistä huolimatta. Vaikka yksi ovi sulkeutuisi, toiveikkuus on taitoa etsiä toisia, jotka aukeavat. Toiveikkaalla on kokemus elämänhallinnasta.

Miksi toiveikkuus kannattaa?

Toiveikkuus ja optimismi eivät ole geeneissä. Jokaisella on mahdollisuus oppia näitä taitoja. Toiveikkuuteen vaikuttaa oma asenne, saatu kannustus, rohkaisu, kanssaihmisten suhtautuminen ja ympäristö, jossa on tilaa unelmoinnille ja omien unelmien ääneen sanoittamiselle. Toiveikkuuden avulla oma elämän polku näyttäytyy myönteisenä. Keskeistä toiveikkuudessa on ajatus siitä, että käyttäytymisemme on pitkälti tavoitesuuntautunutta. On tärkeää, että jokainen voi löytää itselleen merkityksellisiä tavoitteita elämälle. Toiveikkailla ihmisillä on "Minä pystyn siihen" -asennetta eli kannustavaa sisäistä puhetta, joka ruokkii uskoa pärjäämiseen.

Mistä toiveikkuus rakentuu?

Toiveikkuus on positiivista elämänasennetta ja taitoa nähdä asioiden hyvät puolet kerta toisensa jälkeen. Toiveikkuutta kasvattavat aikaisemmat onnistumisen kokemukset, jolloin uusissa tilanteissa syntyy ajatus: "Pystyn siihen. Olen ennenkin onnistunut". Toiveikkaalla ihmisellä on vahva usko omiin kykyihin ja hyvä itseluottamus. Hän ei odota asioiden tapahtuvan, vaan on valmis itse tekemään aktiivisesti työtä tavoitteiden saavuttamiseksi ja esteiden ylittämiseksi.

Miten omat uskomukset vaikuttavat?

Toiveikkaalla ihmiselle syntyy kokemusvarantoa siitä, että oma toiminta vaikuttaa haasteiden ylittämiseen. Kun uusien haasteiden edessä uskoo pystyvänsä, löytyy itseen uskovaa kannustavaa sisäistä puhetta ja lopulta onnistuu tavoitteessa, kehittyy todistusaineistoa omasta pystyvyydestä. Erilaiset uskomukset vaikuttavat paljon siihen, miten suhtaudumme vastaan tuleviin haasteisiin ja oppimiseen yleisemmin. Carol Dweck on tutkinut erilaisia uskomuksia ja hän erottelee "Growth mindset" eli "muuttumattomuuden asenne" ja "Fixed mindset" eli "kasvun asenne" ajattelutavat toisistaan. Ensimmäinen viittaa uskomusmalliin, jossa älykkyyden ajatellaan olevan pysyvää, syntymässä saatua potentiaalia ja jälkimmäisessä taas muovautuvan älykkyyden malliin, jossa älykkyyden ajatellaan olevan tietoja ja taitoja, jotka kehittyvät tavoitteellisen työskentelyn kautta. Nämä uskomukset ovat tärkeitä myös vahvuusajattelussa, joka rakentuu kasvun asenteelle. Vahvuudet ovat kehittyviä ominaisuuksia, eivät piirteitä.

Tavoitteet

Oppilaat ymmärtävät:

 • Mitä on optimismi ja toiveikkuus?
 • Optimismi on tietoinen valita toimia tietyllä tavalla eri tilanteissa. Se on asennoitumista.
 • Toiveikkuus on kykyä muodostaa itselleen käsitys omista tavoitteistaan ja taitoa nähdä erilaisia reittejä kohti tavoitteita.
 • Toiveikkaalla ihmisellä on korkea tavoitetaso ja onnistumisen usko.
 • Hän voi turvata aikaisempiin onnistumisen kokemuksiinsa.
 • Kyky kokea ja arvostaa myönteisiä tunteita vaikuttaa optimismiin ja toiveikkuuteen. Myönteiset tunteet laajentavat ajattelua ja avaavat näkemään toiminnalle vaihtoehtoja.

Keskustelunavauksia oppitunneille:

 • Miksi toiveikkuus toimii?
 • Millaista on sinun toiveikkuus?
 • Voitko oppia optimistiksi?
 • Mitä sanot itsellesi vastoinkäymisten kohdatessa?
 • Onko tärkeä löytää uskoa tulevaisuuteen?
 • Mistä haaveilet ja unelmoit?
 • Millaisilla sanoilla kannustat itseäsi?

Ryhmätyö

Mitä mieltä olette, löytyykö teistä toiveikkuuden ja optimistin rakennusaineksia:

Onko teillä?

 • Myönteisiä odotuksia tulevaisuudelle
 • Uskotteko opiskelun kannattavan
 • Löytyykö "Minä pystyn siihen"- asennetta
 • Onko sisäinen puhe myönteistä ja vahvistavaa
 • Uskoa omiin ongelmanratkaisutaitoihin ja kokemusta haasteiden voittamisesta
 • Tunnetta oman itsensä johtajuudesta
 • Uskoa siihen, että voitte vaikuttaa omaan elämäänne
 • Taitoa vaikuttaa siihen, mihin kiinnität huomiota. ("Se mihin kiinnitän huomiota, lisääntyy.")

Keskustelkaa näistä sanonnoista:

"Pessimisti näkee vaikeutta joka tehtävässä, optimisti näkee tehtävää joka vaikeudessa."

"Pessimisti ei pety."

"Ole optimisti, itkeä voi aina jälkeenpäin."(Marlene Dietrich)

"Optimisti valvoo keskiyöhön nähdäkseen uuden vuoden saapuvan. Pessimisti pysyttelee valveilla varmistuakseen vanhan vuoden lähdöstä."

"Optimisti näkee munkkirinkilän, pessimisti reiän."(Malandburgh Wilson)

"Positiivisella ajattelulla petyt yhtä mittaa. Negatiivisella ajattelulla yllätyt aina iloisesti."

"Onko lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä?" Optimisti sanoisi puoliksi täynnä.

Onnistumisen kokemukset ryhmässä

 • Keskustelkaa, millaisia onnistumisen kokemuksia sinulla on ollut viimeisen kuukauden aikana?
 • Miten nämä kokemukset vahvistavat itseluottamusta?
 • Onko sinun vaikea löytää onnistumisia arjestasi?
 • Kuka voisi auttaa sinua huomaamaan asioita, jotka ovat sujuneet hyvin?
 • Pohtikaa millaista sisäistä puhetta onnistuminen tuottaa? Entä epäonnistuminen, torjutuksi tuleminen tai pettymykset kaverisuhteissa?
 • Uskalletaanko teidän ryhmässä kertoa onnistumista?
 • Millaisilla teoilla ja sanoilla voitte näyttää, että ongelmat ovat esteitä, jotka ovat usein oman pään sisällä ja ohitettavissa oman asenteen muokkaamisella? Millaisissa tilanteissa pelkkä asenne ei ratkaise ja auta?
 • Keskustelkaa, kuka on auttanut nuoria haastamaan itseään, laittamaan likoon ja kannustanut löytämään itsensä tilanteista, joiden vuoksi on todella täytynyt tehdä töitä.
 • Miksi epäonnistumiset ja pettymykset ovat tärkeitä oppimiskokemuksia?

Parhaan tulevaisuuden unelmointi!

 • Kuvittele itsellesi paras mahdollinen tulevaisuus. Tulevaisuus, jolloin kaikki unelmasi käyvät toteen ja kaikki on mahdollista. Missä olet silloin ja mitä teet? Kuka on auttanut sinua pääsemään tavoitteeseesi? Kenen kanssa olet ja millaista elämäsi on? Kirjoita näistä ajatuksista kooten itsellesi ensin ajatuskartta mind map- tekniikalla. Hahmottele avainsanoilla parhaan mahdollisen tulevaisuuden visiota ja kirjoita tämän jälkeen oheiselle paperille kirje itsellesi tulevaisuudesta.

Katso rohkeasti omaan tulevaisuuteen. Kuvittele itsellesi sellainen elämä, jolloin olet onnellinen, iloinen ja olet saavuttanut tavoitteitasi. Kerro kirjeessä tavoitteistasi, unelmistasi ja haaveistasi. Kerro mitä aiot tehdä saavuttaaksesi unelmasi tai ammattihaaveesi. Asiat voivat liittyä kouluun, perheeseen, ystäviin tai harrastuksiisi. Pystytkö jakamaan tavoitteen pienempiin osatavoitteisiin. Kuvaile yksityiskohtaisesti, miten vietät aikaa tässä kuvitellussa tulevaisuudessa. Millainen on tyypillinen päiväsi? Missä asut? Mikä tekee sinut onnelliseksi ja iloiseksi, kun ihan kaikki on mahdollista! Laita kirjeeseen päivämäärä kymmenen vuoden päähän. Kirjettä ei lähetetä. Se on sinua itseäsi varten. Jos mahdollista, säästä kirje!

Avaa ja tulosta tehtäväpohja tästä.

Mittarit

Toiveikkuus-mittarissa pohditaan:

 • Minun on helppoa nähdä asioissa niiden hyvät puolet ja näen tulevaisuuden myönteisenä
 • Minun on vaikea nähdä ulospääsyä vastoinkäymisistä

Avaa ja tulosta mittari tästä.

Etsitkö luotettavaa tietoa terveydestä ja sairauksista?

Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä sekä sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Terveyskirjastossa on yli 10 000 asiantuntijoiden laatimaa artikkelia.

Käytämme evästeitä, jotta pystymme tarjoamaan parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sivustollamme. Voimme käyttää evästeitä myös markkinointiviestinnän kohdentamiseen. Jatkamalla sivustollemme hyväksyt evästeiden käytön.

Lisätietoja