Luovuus

Opettajan opas - Luonteenvahvuudet
5.10.2017
Kaisa Vuorinen

Luovuus ydinvahvuutena

Luovuus luonteenvahvuutena – tiivistelmä ja video

Tästä löydät tiivistelmät ja videot kustakin 16 luonteenvahvuudesta.

Tunnistatko itsesi?

Sinulle on luontaista kehitellä uusia ideoita ja toimintatapoja!

Olet omaperäinen ja osaat ilmaista itseäsi monella eri tavalla.

Luovuutesi näkyy monella eri elämän osa-alueella, esimerkiksi pukeutumisessa, harrastuksissa, ongelmanratkaisussa ja opiskelussa.

Onko luovuus ydinvahvuutesi?

Toimitko arjessa luovalla tavalla, esimerkiksi opiskelutekniikoiden parissa? Osaatko ilmaista omia ajatuksiasi omaperäisesti? Näetkö ympärilläsi paljon mahdollisuuksia ja monia toteuttamiskelpoisia ideoita?

Mitä on luovuus?

Luovuutta on tehdä asioita uusilla tavoilla, omaperäisten ideoiden ja ajatusten esittäminen, uutta luova tekeminen. Luovuus liittyy ihmisten jokapäiväiseen toimintaan. Voit esimerkiksi miettiä, miten luovasti sait tänään itsesi kouluun, kuljitko kenties uutta reittiä. Näkyikö luovuutesi siinä, miten pakkasit laukun, pukeuduit, meikkasit, keksit aamupalan. Uutta luovan toiminnan ilo kuuluu kaikille ja luovuus saa eri elämänvaiheissa uudenlaisia muotoja. Olit lapsena monin tavoin luova. Luovuus näkyi mm. leikeissä, tavassasi ilmaista itseäsi ja se oli hyvin helppoa ja luonnollista. Nuorena luovuus sinussa saa uusia muotoja ja auttaa pärjäämään muuttuvassa maailmassa. Meistä jokainen on omalla tavallaan luova, vaikka miellämme usein luovuuden vain taiteilijoiden ja muusikoiden vahvuudeksi. Luovuus on synnyinlahjamme, mutta se saattaa kadota arjessa, joka on täynnä kiirettä, stressiä ja toisiin vertaamista. Luovuus on taitoa toimia joustavasti uusissa tilanteissa ja tuoda niihin omaa osaamista ja uudenlaisia näkökulmia. Luovuutta ruokkii toisten kannustus, vapaa ideointi ilman pelkoa kritiikistä ja myönteisyys.

Miksi luovuus on tärkeää?

Luovuus on todella monipuolinen vahvuus, joka on auttanut ihmistä selviytymään ja uudistumaan sekä sopeutumaan uusiin ympäristöihin ja niiden vaatimuksiin. Luovuus auttaa arjessa ja lisää menestyksen mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa, koska se on rohkeutta soveltaa jo opittuja asioita arkeen hyvin spontaanisti.

Luovuus voi viedä sinut Flow-tilaan, jossa tekeminen on syvästi tyydyttävää, haastavaa ja samalla palkitsevaa. Taitosi riittävät tehtävän vaatimuksiin, vaikka saatakin ponnistella. Luovat ideat eivät synny käskemällä ja luovuus tarvitsee rinnalleen myös paljon rentoutta. Luovat ideat ja niiden testaaminen on kovaa työtä, jossa sinnikkyys on avainasemassa kuljettaessa kohti produktia eli lopputulosta. Mieti vaikka suomalaisia pelinkehittäjiä ja Start Up- yrittäjiä, jotka ovat urallaan luoneet uutta, epäonnistuneet ja aloittaneet taas alusta.

Luovuus oppimisessa

Luovuus korostuu kaikessa oppimisessa ja koulussa on tärkeä päästä kokeilemaan uusia ideoita ympäristössä, jossa on läsnä kannustusta, leikillisyyttä ja itsenäistä ajattelua vaativaa tekemistä. Luovassa toiminnassa auttaa kasvun asenne, johon kuuluu taito oppia epäonnistumisista ja usko omien kykyjen ja taitojen kehittymiseen pitkäjänteisen työn kautta. Luovassa toiminnassa ei tavoitella "oikeaa" vastausta ja yhtä ainoaa oikeaa tapaa edetä, vaan uudenlainen ajattelu ja omaperäisyys ovat tärkeitä.

Tavoitteita oppitunnille:

Oppilaat ymmärtävät, että

 • Luovuus on ajattelun taitoa, jonka kautta syntyy ainutkertaisia ideoita ja ratkaisuehdotuksia
 • Luovuus on kokeilemista, uskallusta yrittää ja erehtyä, kykyä itsenäiseen työhön
 • Luovuutta on kaikissa arkipäivän toimissa, kuten pukeutumissa, ruoanlaitossa ja pelikentällä
 • Luovuutta hyötyy kannustavasta oppimisympäristöstä, jossa ei jatkuvasti vertailla toisiin ja mitata tuloksia
 • Luovuus on yhä arvostetumpi ja yksi tärkeimmistä taidoista tulevaisuuden työelämässä

Keskustelunavauksia luovuudesta:

 • Miten määrittelette luovuuden? Ketkä ovat luovia? Missä ammateissa tarvitaan erityisen paljon luovuutta?
 • Luovuus vaatii aikaa ja koulussakin on usein aika kiire. Mitä mieltä olette tästä?
 • Miten luovuus liittyy oivaltamiseen, jota voisi kutsua oppimisen korkeimmaksi asteeksi?
 • Miten luovuus näkyy sinussa koulussa, harrastuksessa entä kotona?
 • Mitkä asiat tukahduttavat luovuuden?
 • Pohtikaa, miksi aikuisille on vaikea heittäytyä luovuuteen?
 • Miten suuret muusikot ja taiteilijat ovat löytäneet oman luovuutensa? Ota selvää!
 • Luovuus vaatii kasvun asennetta. Uskoa siihen, että vaikka ideat eivät aina toimisi, kannattaa jatkaa eteenpäin ja yrittää uudelleen. Pohtikaa yhdessä, miten voitte kannustaa toisianne luovuuteen ja milloin ryhmänne on kaikkein luovimmassa tilassa. Mitä se vaatii?
 • Pohtikaa, mitä tarkoittaa: "Ajattele laatikon ulkopuolelta."
 • Missä kohtaa näet toisissa luovuutta? Etsikää jokaisesta jotain luovaa, mitä huomaatte?

Pohtikaa, miten voitte antaa tilaa hulluttelulle ryhmätöissä ja sallia kaikkein oudoimpien ideoiden tulla kuulluksi. Hulluttelu ja huumori ovat myönteisiä tunteita, jotka lisäävät luovuuden toimintaedellytyksiä. Onko ryhmässänne näitä elementtejä?

 • Miettikää, milloin viimeksi olette astuneet oman mukavuusalueenne ulkopuolelle. Mitä mieltä olette väittämästä, että "siellä kehitys tapahtuu".
 • Laatikaa yhdessä kymmenen väittämän lista luovuudesta ja esittäkää se toisille. Antakaa pelkästään myönteistä palautetta töistänne!

Tehtäviä

Mieti mitä rakastat tehdä yli kaiken. Jotain tekemistä, jota kohtaan tunnet suurta intohimoa ja sisäistä motivaatiota. Se voi olla jalkapallon pelaaminen, ruoanlaittaminen, tanssiminen, tanssiminen, opiskelu ja mitä tahansa sinua innostavaa.

 • Tee mind-map rakastamasi asian tekemisestä ja tutki, miten käytät luovuuttasi tässä asiassa. Kts. liite.

Avaa ja tulosta tehtäväpohja tästä.

Mittarit

Luovuus-mittarissa pohditaan:

 • Ystäväni kertovat, että keksin omaperäisiä ideoita ja, että osaan ajatella "laatikon ulkopuolelta" .
 • Haluan tehdä asiat aina samalla, tutulla tavalla.

Avaa ja tulosta mittari tästä.

Etsitkö luotettavaa tietoa terveydestä ja sairauksista?

Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä sekä sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Terveyskirjastossa on yli 10 000 asiantuntijoiden laatimaa artikkelia.

Käytämme evästeitä, jotta pystymme tarjoamaan parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sivustollamme. Voimme käyttää evästeitä myös markkinointiviestinnän kohdentamiseen. Jatkamalla sivustollemme hyväksyt evästeiden käytön.

Lisätietoja